O TRÉNINKU


HAPPYneuron - moderní, celosvětově uznávaná metoda stimulace kognitivních funkcí, jejíž efektivita je podložena množstvím vědeckých studií. Byla vytvořena týmem neurologů, neuropsychologů a kognitivních psychologů v čele s Bernardem Croisile, M.D, Ph.D ve Francii.

Jedná se o zábavný komplexní a současně individualizovaný trénink, který se přizpůsobí vašim potřebám.

HAPPYneuron obsahuje

  • širokou nabídku cvičení
  • mnoho zábavných výzev
  • jednoduché sledování výsledků

Trénink stimuluje zapamatování si, zlepšuje koncentraci, rychlost reakcí a logické usuzování, zvyšuje sebedůvěru.

Osobní trenér

Na konci každého cvičení jsou výsledky uloženy a analyzovány. U každého cvičení je sledována správnost a rychlost, s níž najdete řešení. Větší roli však hraje správnost než čas potřebný k nalezení výsledku. Výklad výsledků stojí na tomto srovnání.

Pod odkazem „Moje statistika“ lze nalézt jak obecný, tak podrobný přehled o vývoji kognitivní výkonnosti v jednotlivých oblastech. Kognitivní profil zahrnuje 25 indikátorů seskupených do 5 oblastí – paměť, pozornost, jazyk, uvažování, prostorová představivost. IKV – Index kognitivní výkonnosti shrnuje výsledky ve všech cvičeních stimulujících tyto funkce. IKV se měří na stupnici od 1 do 1000; průměr a počáteční hodnota indexu je 500.

Jasné a jednoduché grafy poskytují zpětnou vazbu o vašich silných a slabých stránkách na základě srovnání se statisíci dalších uživatelů, kteří odpovídají Vašim demografickým údajům z hlediska pohlaví, věku a vzdělání.

Doporučení k tréninku

  • Prostředí – doporučuje se cvičit v tichém prostředí (i bez hudby v pozadí); k většímu soustředění mohou pomoci sluchátka.
  • Začátek – než začnete, absolvujte doporučené příklady, abyste cvičení dobře pochopili a zvykli si na jeho podobu.
  • Délka tréninku - studie ukazují, že optimální doba tréninku je cca 30-45 minut. Cvičení není vhodné provádět déle než hodinu až hodinu a půl. Po této době se dostavuje únava a výsledky přestávají odpovídat vašim možnostem.
  • Frekvence tréninku - trénink je z hlediska udržení zájmu a pozornosti doporučené realizovat 2-3 krát týdně.
  • Stupně náročnosti – každé cvičení má různé stupně náročnosti. Začínejte vždy od nejnižšího stupně a teprve, až budete ve výsledcích daného cvičení dosahovat téměř maxima, přejděte k vyšší úrovni.
  • Variabilita – spolu s frekvencí je za nejdůležitější aspekt považována variabilita tréninku. Do tréninku je vhodné zařazovat různá cvičení.